Prawa autorskie

Zawartość strony w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły i grafiki stanowią własność Kancelarii Radców Prawnych APK s.c.  lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Kancelaria Radców Prawnych APK s.c.

Pojedyncze dokumenty publikowane przez Kancelarię Radców Prawnych APK s.c. w World Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.